Novosti

PROBNA VOŽNJA

Ukoliko želite rezervirati probnu vožnju Ford modela u našoj ponudi obratite nam se putem online obrasca.

SERVIS

Ovlašteni serviseri Ford i Suzuki vozila.

Online narudžba

NAGRADNA IGRA!   (17.09.2016.)

Popijte kavu s Fordom i osvojite nagrade!

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/2009) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) MODUL AUTO d.o.o. (Zagrebačka 90, Zadar, OIB: 35447025274) priređuje nagradnu igru, te u skladu s odredbom čl. 9. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/2010), a na osnovu rješenja Ministarstva financija – Porezna uprava KLASA: UP/I-460-02/16-01/578; URBROJ: 513-07-21-01/16-3, objavljuje

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Igrajte s Fordom“


Članak 1.
Priredivač nagradne igre „Igrajte s Fordom“ je društvo sa ograničenom odgovornošću Modul auto d.o.o., Zagrebačka 90, 23 000 Zadar; OIB: 35447025274; prodavaonica i servis za vozila marke Ford. Ovim pravilima uređuje se način provedbe i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrada te druga pitanja važna za sudjelovanje u njoj.


Članak 2.
Nagradna igra „Igrajte s Fordom“ se priređuje u cilju promidžbe priređivača i Ford branda, prezentacije i unapređenja prodaje proizvoda i obogaćivanja ponuda i usluga spram naših posjetitelja.

Članak 3.
Nagradna igra pod nazivom „Igrajte s Fordom“ započinje dana: 10.09.2016. i traje do 10.12.2016. godine.

Članak 4.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača, kao niti članovi njihovih užih obitelji.
Članovima uže obitelji smatraju se: suprug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supruzi, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati te osoba koja sa radnikom živi u izvanbračnoj zajednici.

Članak 5.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi posjetitelji prodavaonice na adresi Zagrebačka 90, 23 000 Zadar, te Ford pulta u trgovačkom centru SUPERNOVA ZADAR, Ulica Akcije Maslenica 1, 23 000 Zadar, koji u razdoblju od 10.09.2016. do 10.12.2016. godine ispune podatke na dobivenom kuponu, te ga ubace u prikupnu kutiju.
Kuponi sa prikupnim kutijama smješteni su u prodavaonici na adresi Zagrebačka 90, 23 000 Zadar, te u trgovačkom centru SUPERNOVA ZADAR, Ulica Akcije Maslenica 1, 23 000 Zadar.
Podaci koji se ispunjavaju na kuponu su: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa. Sudionici mogu sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta.
Pogrešno i nepotpuno ostavljeni podaci ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 6.
Sudionici u ovoj nagradnoj igri mogu osvojiti slijedeće nagrade:

- Prva nagrada - NAVIGACIJSKI UREĐAJ marke GARMIN, vrijednosti MPC 939,00 kn;
- Druga nagrada – 4 litre motornog ulja s izmjenom, vrijednosti MPC 286,25 kn;
- Treća nagrada – set univerzalnih tapeta za vozilo, vrijednosti MPC 111,25 kn;

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 1.336,50 kn.


Članak 7.
Javno izvlačenje dobitnika nagrada obavit će se 12.12.2016.g. u prodavaonici na adresi Zagrebačka 90, 23 000 Zadar s početkom u 12 sati.
Dobitnici nagrada o dobitku bit će obaviješteni telefonom i pismeno u roku od 8 dana od izvlačenja, a nagrade mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana izvlačenja.
Ispravnost izvlačenja nadzirat će komisija sastavljena od tri člana zaposlenika Modul auto d.o.o.

Članak 8.
Ukoliko dobitnik nagrade nije u propisanom roku podigao nagradu, biti će pismenim putem obaviješten o dobitku, a naknadni rok za preuzimanje nagrade je 10 dana od dana primitka pismene obavijesti o dobitku. Nakon isteka toga roka, nagrade se neće moći preuzeti. Prilikom preuzimanja nagrade potrebno je predočiti osobnu iskaznicu.

Članak 9.
Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaju da se njihova imena i fotografije koriste u promidžbene svrhe.

Članak 10.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.
Nagradna igra se može prekinuti u slučaju više sile.
Nagrade se ne mogu zamjeniti za novac.
U slučaju spora između sudionika i priređivača nadležan je Općinski sud u Zadru.

Članak 10.
Ova pravila biti će objavljena na web stranici www.modulauto.hr po dobivenom odobrenju i primjenjuju se od dana objave do dana preuzimanja nagrade od strane dobitnika.


______________________________________
Željka Mitrović, direktorica
Modul auto d.o.o., Zagrebačka 90, 23 000 Zadar

Arhiva novosti

- Nova nagrada za 1.0 Ecoboost motor   (27.06.2017.)

- Biometrijski senzori   (18.05.2017.)

- Ford vijesti   (21.03.2017.)

- NAGRADNA IGRA!   (17.09.2016.)

- Fordova posvećenost smanjenju emisije ispušnih plinova   (13.11.2015.)